(1)
Wasilewski, T.; Zemła, J. . Formuła świeckiego państwa W Prawie Republiki Czeskiej i Republiki Tureckiej – Aspekty Komparatystyczne. ppw 2021, 13, 335-355.