(1)
Mezglewski, A. . Glosa Krytyczna Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Marca 2020 R. (sygn. Akt II CSK 124 19). ppw 2021, 13, 375-389.