(1)
Rakoczy, B. . Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Białymstoku Z Dnia 2 Czerwca 2016 R. (sygn. Akt II SA/Bk 112/16). ppw 2021, 13, 357-364.