(1)
Bielecki, M. . Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Z Dnia 30 Stycznia 2020 R. (sygn. Akt II SA/Wa 1773/19). ppw 2021, 13, 365-373.