(1)
Fastyn, A. Recenzja: Alina Rogowska, Wolność Sumienia i wyznania w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, Ss. 237. ppw 2021, 13, 391-398.