(1)
Zieliński, T. Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie Stanu Prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, Warszawa–Bielsko-Biała 2020. ppw 2021, 13, 403-410.