(1)
Steczkowski, P. Sprawozdanie Z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych” Kombornia, 22–24 września 2020 R. ppw 2021, 13, 411-414.