Babula, M. (2021). Współczesny Kościół Państwowy w Republice Islandii. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 23–38. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.23-38