Borecki, P. . (2021). Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego ­podjęcia prac nad ustawą o stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego hierarchii duchownej. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 39–58. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.39-58