Góra, S. ., & Góra, D. . (2021). Relacje państwo–Kościół katolicki oraz przemiany kulturowe na współczesnej Malcie – zasady a rzeczywistość. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 85–98. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.85-98