Góralski, W. . (2021). Umowa między Stolicą Apostolską i ­Republiką Angoli o wzajemnych relacjach między ­Kościołem i państwem z 13 września 2019 roku. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 99–124. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.99-124