Kroczek, P. . (2021). Kilka uwag o upadłości związków wyznaniowych i ich osób prawnych. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 181–196. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.181-196