Ksenicz, I. . (2021). Zwolnienia od pracy w dni świąteczne Kościołów wschodnich w Polsce. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 197–216. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.197-216