Pluta, K. (2021). Udzielenie ateiście sakramentu namaszczenia chorych a naruszenie jego dóbr osobistych oraz zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 217–239. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.217-239