Sypniewski, T. . (2021). Policja Państwowa wobec bydgoskiej parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (1925–1939). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 267–290. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.267-290