Szczęch, U. (2021). Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 291–309. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.291-309