Walencik, D. . (2021). Wyodrębnione jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 311–334. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.311-334