Wasilewski, T., & Zemła, J. . (2021). Formuła świeckiego państwa w prawie Republiki Czeskiej i Republiki Tureckiej – aspekty komparatystyczne. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 335–355. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.335-355