Rakoczy, B. . (2021). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 357–364. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982