Fastyn, A. (2021). Recenzja: Alina Rogowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 237. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 391–398. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3985