Zieliński, T. . (2021). Recenzja: Krzysztof Bielawski, Zagłada cmentarzy żydowskich, Biblioteka „Więzi” tom 359, Warszawa 2020, ss. 276. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 399–402. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3986