Zieliński, T. (2021). Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, Warszawa–Bielsko-Biała 2020. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 403–410. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3987