Steczkowski, P. (2021). Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych” Kombornia, 22–24 września 2020 r. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 411–414. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3988