Zieliński, T. (2021). Wspomnienie o profesorze UW dr. hab. Januszu Osuchowskim (1928–2021). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 441–442. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3994