Osuchowska, M. . (2021). Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 19 grudnia 2021 roku). Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 447–450. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3996