Hucał, M. . (2021). Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok. Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, 451–466. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3997