BORECKI, P. . Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego ­podjęcia prac nad ustawą o stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego hierarchii duchownej. Przegląd Prawa Wyznaniowego, [S. l.], v. 13, p. 39–58, 2021. DOI: 10.34888/ppw.2021.39-58. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3967. Acesso em: 1 grudz. 2022.