Babula, Małgorzata. 2021. „Współczesny Kościół Państwowy W Republice Islandii”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):23-38. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.23-38.