Borecki, Paweł. 2021. „Ekspertyza W Sprawie Aktualnej Sytuacji Prawnej W kontekście Ewentualnego ­podjęcia Prac Nad Ustawą O Stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej Do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego Hierarchii Duchownej”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):39-58. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.39-58.