Kroczek, Piotr. 2021. „Kilka Uwag O upadłości związków Wyznaniowych I Ich osób Prawnych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):181-96. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.181-196.