Pluta, Katarzyna. 2021. „Udzielenie ateiście Sakramentu Namaszczenia Chorych a Naruszenie Jego dóbr Osobistych Oraz Zakazu Przetwarzania szczególnych Kategorii Danych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):217-39. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.217-239.