Szczęch, Urszula. 2021. „Tajemnica Spowiedzi I Tajemnica Zawodowa Duchownych We włoskiej Procedurze Karnej Oraz Kodeksie Karnym”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):291-309. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.291-309.