Walencik, Dariusz. 2021. „Wyodrębnione Jednostki Organizacyjne Kościoła Katolickiego. Stan De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):311-34. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.311-334.