Wasilewski, Tadeusz, i Jakub Zemła. 2021. „Formuła świeckiego państwa W Prawie Republiki Czeskiej i Republiki Tureckiej – Aspekty Komparatystyczne”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):335-55. https://doi.org/10.34888/ppw.2021.335-355.