Mezglewski, Artur. 2021. „Glosa Krytyczna Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Marca 2020 R. (sygn. Akt II CSK 124 19)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):375-89. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3981.