Rakoczy, Bartosz. 2021. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Białymstoku Z Dnia 2 Czerwca 2016 R. (sygn. Akt II SA/Bk 112/16)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):357-64. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982.