Zieliński, Tadeusz. 2021. „Recenzja: Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie Stanu Prawnego nieruchomości… Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ośrodek Wydawniczy «Augustana», Warszawa–Bielsko-Biała 2020”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 13 (grudzień):403-10. https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3987.