Babula, M. (2021) „Współczesny Kościół Państwowy w Republice Islandii”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 23–38. doi: 10.34888/ppw.2021.23-38.