Borecki, P. . (2021) „Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego ­podjęcia prac nad ustawą o stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego hierarchii duchownej”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 39–58. doi: 10.34888/ppw.2021.39-58.