Góra, S. . i Góra, D. . (2021) „Relacje państwo–Kościół katolicki oraz przemiany kulturowe na współczesnej Malcie – zasady a rzeczywistość”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 85–98. doi: 10.34888/ppw.2021.85-98.