Góralski, W. . (2021) „Umowa między Stolicą Apostolską i ­Republiką Angoli o wzajemnych relacjach między ­Kościołem i państwem z 13 września 2019 roku”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 99–124. doi: 10.34888/ppw.2021.99-124.