Kroczek, P. . (2021) „Kilka uwag o upadłości związków wyznaniowych i ich osób prawnych”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 181–196. doi: 10.34888/ppw.2021.181-196.