Ksenicz, I. . (2021) „Zwolnienia od pracy w dni świąteczne Kościołów wschodnich w Polsce”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 197–216. doi: 10.34888/ppw.2021.197-216.