Pluta, K. (2021) „Udzielenie ateiście sakramentu namaszczenia chorych a naruszenie jego dóbr osobistych oraz zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 217–239. doi: 10.34888/ppw.2021.217-239.