Sypniewski, T. . (2021) „Policja Państwowa wobec bydgoskiej parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (1925–1939)”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 267–290. doi: 10.34888/ppw.2021.267-290.