Szczęch, U. (2021) „Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 291–309. doi: 10.34888/ppw.2021.291-309.