Walencik, D. . (2021) „Wyodrębnione jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 311–334. doi: 10.34888/ppw.2021.311-334.