Wasilewski, T. i Zemła, J. . (2021) „Formuła świeckiego państwa w prawie Republiki Czeskiej i Republiki Tureckiej – aspekty komparatystyczne”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 335–355. doi: 10.34888/ppw.2021.335-355.