Rakoczy, B. . (2021) „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16)”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 357–364. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3982 (Udostępniono: 8 grudzień 2022).