Bielecki, M. . (2021) „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 1773/19)”, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 13, s. 365–373. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3983 (Udostępniono: 8 grudzień 2022).